Parafia św. Antoniego z Padwy

w Chorzowie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 lipca 2022 r.

Jutro po Mszy wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

We środę przypada 13 dzień miesiąca, zapraszamy czcicieli Matki Bożej Fatimskiej na Mszę św. o godz. 1800 i na nabożeństwo fatimskie z procesją.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w tygodniu nie ma Mszy św. o godz. 800.

W sobotę swoje urodziny przeżywać będzie ks. proboszcz Krystian Kukowka. Msza św. w intencji naszego proboszcza w sobotę o godz. 1800.

Chorych parafian z posługą sakramentalną w domach odwiedzimy w najbliższą sobotę.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość; są Misyjne Drogi, jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na bieżące potrzeby parafii. Za tydzień kolekta zbierana będzie przez księży na konieczne bieżące remonty w naszej świątyni. Dziękujemy za każdą ofiarę składaną w kościele, czy też bezpośrednio wpłacaną na parafialne konto. 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 lipca 2022 r.

W środę przypada święto patronalne Apostolstwa Dobrej Śmierci.

W tym tygodniu przypada I czwartek. Spotkanie pełniących posługę Słowa po mszy św. o 1700.

Chorych parafian z posługą sakramentalną w domach odwiedzimy w sobotę 16 lipca.

W miesiącach lipcu i sierpniu nie sprawujemy mszy św o godz. 800.  

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej parafii. Bóg Zapłać za każdy dar.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi; jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 czerwca 2022 r.

Składamy serdeczne podziękowania za przeżyty przed tygodniem nasz parafialny odpust. Dziękujemy ks. Bartłomiejowi Szymczakowi za posługę sumisty i kaznodziei, dziękujemy wszystkim którzy włączyli się swoim zaangażowaniem w przygotowanie uroczystości w kościele, czy dzień wcześniej festynu, dziękujemy naszemu chórowi za ubogacenie liturgii.

W tym tygodniu przypadają I piątek i I Sobota nowego miesiąca.

W piątek o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego.

W miesiącach lipcu i sierpniu nie sprawujemy mszy św o godz. 800. W kancelarii można zamawiać msze św.,  które zostaną odprawione przez naszych księży podczas ich urlopów.  

Rozpoczęły się wakacje, synod diecezji przypomina rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie, obozy letnie, by kierowali do organizatorów pisemne żądanie, by ich dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, szczególnie udziału we mszy św niedzielnej.    

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na Stolicę Apostolską. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Bóg Zapłać za każdy dar.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi; jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

Przed kościołem można dziś wesprzeć podopiecznych Fundacji Ofiaruj Serce. Zapraszamy na przygotowany przez fundację kiermasz.

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 czerwca 2022 r.

Świętujemy dziś nasz Parafialny Odpust ku czci św Antoniego. Tegorocznym sumistą i kaznodzieją jest nasz były wikariusz – ks. Bartłomiej Szymczak. Suma odpustowa o godz. 1230, a o godz. 1630 zaprasza na nieszpory odpustowe.

Dziękujemy młodzieży oazowej i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego, wczorajszego festynu „U św Antonika”

Składamy serdeczne podziękowania za wspólnie przeżytą Uroczystość Bożego Ciała. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jakiejkolwiek formie za ich pomoc, zwłaszcza za wystawienie ołtarzy, niesienie baldachimu, udekorowanie swoich okien. Do czwartku zapraszamy na nabożeństwa eucharystyczne z procesją teoforyczną wokół naszej świątyni.  

Czcicieli św. Rity zapraszamy na Mszę św. w środę o godz. 1800, oraz nabożeństwo z błogosławieniem róż.

W piątek o godz. 800 Msza św. z ok. zakończenia roku szkolnego i katechetycznego w intencji uczniów i nauczycieli w naszej parafii.

Tydzień temu odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej. Gratulujemy tym wszystkim, którzy otrzymali głosy wyborcze i tym którzy weszli do rady z nominacji i z urzędu. Nową Radę Parafialną stanowią:

z wyborów:

Tomasz Cebulski, Jacek Deloch, Jadwiga Dudzik, Piotr Fojcik, Anna Holecko, Izabela Jaron, Monika Jelonek, Danuta Krzyżanowska, Leokadia Lipianin, Krzysztof Nawrat, Kinga Nawrat, Józef Potkowa,

z urzędu:

Józef Bogalecki, Brygida Bogalecka, Janusz Teda, Maciej Kucera, oraz księża – proboszcz i wikarzy

z nominacji proboszcza:

Jolanta Dziadek, Beata Kułaga, Marianna Olszewska, Janina Rostkowska, Danuta Sojka, Mariusz Tracz.

Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbędzie się po wakacjach.

Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej świątyni. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Stolicę Apostolską. Bóg Zapłać za każdy dar.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, nowy numer Małego Gościa, są Misyjne Drogi; jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

 

Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 czerwca 2022 r.

Dziś w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres komunii i spowiedzi wielkanocnej.

Jutro po mszy św wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

We wtorek po Mszy św. spotkane Akcji Katolickiej.

Spotkanie grupy seniorek naszej parafii, we wtorek 14 czerwca o godzinie 1530 na probostwie.

W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Bożego Ciała. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w Boże Ciało. (to tzw. święto nakazane) - okazje do przeżycia Mszy św. w Boże Ciało w naszej świątyni  o godz. 800, 1100, 1230, 1700. Zapraszamy do wzięcia udziału w procesji teoforycznej ulicami naszej parafii bezpośrednio po Mszy św. o  godz. 800. Przejdziemy ulicami Chopina, Krzywą i Krasickiego. Tradycyjnie ołtarze wystawią – Akcja Katolicka, Oaza, Szafarze Komunii wraz z służbą ołtarza, i Odnowa w Duchu św. Zachęcamy do udekorowania naszych okien, tego dnia. To takie proste świadectwo naszej wiary.

Od piątku do czwartku 23 czerwca zapraszamy na nabożeństwa eucharystyczne o godz. 1730 połączone z procesją wokół naszej świątyni.  Dzieci I Komunijne oraz dzieci sypiące kwiaty zapraszamy w Boże Ciało na Mszę o godz. 800 i przez cały tydzień na 1730.

Nasz Parafialny Odpust ku czci św Antoniego przeżyjemy w przyszłą niedzielę 19 czerwca. Tegorocznym sumistą i kaznodzieją będzie nasz były wikariusz – ks. Bartłomiej Szymczak. Z okazji odpustu zapraszamy na mini festyn „U św Antonika” dzień przed odpustem w sobotę 18 czerwca od 1600 do 2000  na ogrodach parafii.

Chorych parafian odwiedzimy w domach przed odpustem w sobotę.

Dziękujemy Ks. Filipowi Krauze Dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL za wygłoszone słowo Boże.

Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na potrzeby naszej parafii. Bóg Zapłać za ofiary składane w kościele oraz za każdą ofiarę składaną na parafialne konto. Dzięki Waszej dobroci parafia może funkcjonować i opłacać konieczne rachunki. Kolekta w Boże Ciało na działalność charytatywną parafii.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

Dzisiejsza niedziela jest dniem wyborów do rady parafialnej. Przy balaskach, oddajemy głos na dwóch kandydatów poprzez zaznaczenie ich w polu wyboru, następnie kartę wyborczą wrzucamy do koszyka. Wyniki wyborów zostaną podane w przyszła niedzielę.

Niech nam Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 czerwca 2022 r.

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Św. Jest to święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Można dziś uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu Przybądź Duchu Stworzycielu.  

Jutro obchodzimy II dzień Zielonych Świąt – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Od poniedziałku rozpoczyna Okres Zwykły w życiu Kościoła.

W środę o godz. 1900 spotkanie  Kręgu Biblijnego.    

W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i o nowych powołaniach

W piątek o godz. 1630 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, a o godz. 1800 Msza św. w intencji apostolstwa.

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę dzieci komunijnych. Wyjazd 11 czerwca (sobota) do Czernej i Wadowic, o godz. 800. Zapisy u Ks. Łukasza.

Chorych parafian odwiedzimy w domach przed odpustem w sobotę 18 czerwca.

Dziękujemy za złożone ofiary na Wydział Teologiczny UŚ. Bóg Zapłać za każdy dar. Za tydzień kolekta na potrzeby parafii.

Publikujemy dziś w Głosie św. Antoniego i naszej stronie internetowej listę kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Za Tydzień odbędą się wybory.

Nasz Parafialny Odpust ku czci św Antoniego przeżyjemy w niedzielę 19 czerwca. Tegorocznym sumistą i kaznodzieją będzie nasz były wikariusz – ks. Bartłomiej Szymczak. Z okazji odpustu już dziś zapraszamy na mini festyn „U św Antonika” dzień przed odpustem w sobotę 18 czerwca od 1600 do 2000  na ogrodach parafii.

Towarzystwo Przyjaciół KUL zakończyło działalność w Chorzowskim Oddziale, który miał siedzibę w naszej parafii. W związku z tym w przyszłą niedzielę kazania głosić będzie Ks. Filip Krauze Dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Dziękujemy naszym gościom z Ukrainy - zespołowi muzycznemu „Czeremszyna” z Tarnopola za oprawę muzyczną. Po mszach można wesprzeć ich działalność na rzecz osieroconych dzieci naszą jałmużną.

Parafia św. Jadwigi ma jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Trzebnicy i Wrocławia. Wyjazd w sobotę 18 czerwca o godz. 700. Koszt 60 zł. Zapisy w kancelarii parafii św. Jadwigi.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne Drogi także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego. 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.     Szczęść Boże!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 maja 2022 r.

Przeżywamy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od piątku trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą przyzwać będziemy w przyszłą niedzielę. 

W dzisiejszą niedzielę odbywa się pielgrzymka stanowa mężczyzn do Piekar. Z naszej parafii rano wyruszyła piesza pielgrzymka. Powrotu pielgrzymów spodziewamy się po godz. 1800.   

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe pół godziny przed wieczorną Mszą św. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy nabożeństwo majowe po mszy o godz. 1700.

W środę o godz. 1900 spotkanie  Kręgu Biblijnego.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca.

W czwartek po mszy św. wieczornej spotkanie pełniących posługę czytających podczas mszy św.

W piątek o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkańskiego.

Od piątku rozpocznie się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Św., a w przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Św.

Odnowa w Duchu św. wraz z młodzieżą oazową zapraszają w wigilię tej uroczystości, w sobotę 4 czerwca na modlitewne czuwanie, które rozpocznie się o godz. 2000 . Podczas czuwania będzie okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi, konferencje, poczęstunek. Czuwanie zakończy Msza św. o godz. 2300.

46 Chorzowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę zaplanowana została w dniach od  26 do 30 sierpnia. Tradycyjnie najpierw pieszo 3 dni z noclegami w Świerklańcu i Woźnikach. Po dwóch dniach w Częstochowie tzw. „Dzień Chorzowski” oraz całonocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu; następnie powrót autokarem do Piekar, stamtąd pieszo do Chorzowa.

Koszty pielgrzymki w tym noclegu, ubezpieczenia, transportu bagażu i autokaru wynoszą 140 zł. Istnieje również możliwość dojazdu autokarem na tzw. „Dzień Chorzowski” oraz dołączenie się do nocnego czuwania. Zapisy w kancelarii.

Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby parafii. Za tydzień kolekta na Wydział Teologiczny UŚ. Bóg Zapłać za każdy dar.

 

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne Drogi także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

 

Dziękujemy ojcu Barnabie, misjonarzowi z Republiki Środkowej Afryki, za wygłoszone słowo Boże. Po mszach możemy wesprzeć jego pracę naszą jałmużną.

 

W przyszła niedzielę będzie u nas gościł i śpiewał podczas mszy św. zespół muzyczny „Czeremszyna” pochodzący z Tarnopola. Po mszach będzie można wesprzeć ich działalność na rzecz osieroconych dzieci naszą jałmużną.

 

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 maja 2022 r.

W dzisiejszą niedzielę przypada wspomnienie św. Rity, oraz 6 rocznica wprowadzenia relikwii św. Rity do naszej świątyni.  Czcicieli św. Rity zapraszamy na mszę św. i na nabożeństwo z błogosławieniem róż o godz. 1700.   Wyjątkowo nie będzie nabożeństwa majowego przed Mszą wieczorną.

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe pół godziny przed wieczorną Mszą św. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy nabożeństwo majowe po mszy o godz. 1700.

W środę o godz. 1900 spotkanie  Kręgu Biblijnego.

Od piątku rozpocznie się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka stanowa mężczyzn do Piekar. Z naszej parafii chcemy wyruszyć pieszo o godz. 600. Pielgrzymkę poprowadzi ks. proboszcz. Okazja do spowiedzi dla pielgrzymów w sobotę od 1700.

W naszej wspólnocie za tydzień kazanie wygłosi misjonarz z Republiki Środkowej Afryki, franciszkanin, ojciec Barnaba. Po mszach, będzie można wesprzeć jego pracę naszą jałmużną.

Trwa zgłaszanie kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję. Listy wyborcze zostaną opublikowane 5 czerwca, a 12 czerwca odbędą się wybory.

Serdecznie zapraszamy radnych obecnej kadencji na posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w środę o godz. 1930.  

Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby archidiecezji. Za tydzień kolekta na potrzeby parafii. Bóg Zapłać za każdy dar.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne Drogi także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 maja 2022 r.

Tydzień temu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Uroczystość I Komunii św. Składamy serdeczne podziękowania ks. Łukaszowi za przygotowanie dzieci w parafii, młodzieży oazowej za pomoc w przygotowaniu uroczystości, dziękujemy za udekorowanie świątyni, dziękuję rodzicom za przygotowanie dzieci, dziękuję za przeżyty „biały tydzień”.

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe pół godziny przed wieczorną Mszą św. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy nabożeństwo majowe po mszy o godz. 1700.

Wczoraj (w sobotę 14 maja) nasz parafianin Michał Cebulski, przygotowujących się do kapłaństwa u Salezjanów,  otrzymał święcenia diakonatu. Serdecznie mu gratulujemy. Polecajmy go Bogu w naszych modlitwach.

We wtorek o 1530 spotkanie emerytów na probostwie.

W środę o godz. 1900 spotkanie  Kręgu Biblijnego.

W środę swoje 74. urodziny obchodzi Metropolita Katowicki Wiktor Skworc. Polecajmy Ks. Arcybiskupa Bogu w naszych modlitwach.

W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Rity. Czcicieli św. Rity zapraszamy na mszę św. i na nabożeństwo z błogosławieniem róż o godz. 1700.  To 6 rocznica wprowadzenia relikwii św. Rity do naszej świątyni. Wyjątkowo nie będzie nabożeństwa majowego przed Mszą wieczorną.

Trwa zgłaszanie kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję. Listy wyborcze zostaną opublikowane 5 czerwca, a 12 czerwca odbędą się wybory.

Dziękujemy za złożone ofiary na pokrycie bieżących rachunków parafii za prąd, gaz, wodę. Za tydzień kolekta na potrzeby archidiecezji.

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, Mały Gość; są Misyjne Drogi także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 maja 2022 r.

Przeżywamy miesiąc maj. W naszej świątyni nabożeństwa majowe pół godziny przed wieczorną Mszą św. Wyjątek stanowi czwartek, wtedy nabożeństwo majowe po mszy o godz. 1700.

Dziś w naszej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 1100 świętujemy Uroczystość I Komunii św. czterdzieściorga trojga dzieci. O godz. 1600 nabożeństwo komunijne.

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza -  pamiętajmy w naszych modlitwach o powołanych, prośmy o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne. Dziś diakoni WŚSD w Katowicach rozpoczynają swoje rekolekcje przed święceniami kapłańskimi.

Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zapraszamy na Krąg Biblijny  w środę o godz. 1900.

W piątek przypada 13 dzień maja. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną i na różaniec fatimski z procesją po Mszy. Tego dnia nie będzie nabożeństwa majowego o 1730.

Chorych Parafian z posługą sakramentalną  odwiedzimy w sobotę.  

W sobotę w naszej parafii odbędzie się spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 1000.  Dalsza część spotkania w krypcie naszego kościoła.

27 kwietnia br Abp W. Skworc wydał dekret,  w którym zarządza na dzień 12 czerwca 2022 wybory do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję.  W związku z tym prosimy zgłaszać w kancelarii kandydatów. Listy wyborcze zostaną opublikowane 5 czerwca.

Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Za tydzień kolekta zbierana będzie przez księży na bieżące potrzeby naszej parafii. Bóg Zapłać za każdą ofiarę.. Za tydzień kolekta na

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gość; jest także nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.

Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg błogosławi.          Szczęść Boże!

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego z Padwy w Chorzowie

ul. Kopernika 1
41-500 Chorzów
tel. (32) 241-33-29

lub    793 853 267

mail: parafia@antoni.net.pl 

lub chorzow.antoni@katowicka.pl

nr konta: PKO BP SA

57 1020 2368 0000 2102 0403 9632

NIP 627-22-84-730

 

TRANSMITUJEMY DLA CHORYCH MSZĘ ŚW:

W NIEDZIELE G0DZ. 9.00

W TYGODNIU czasowo wstrzymane 

Msze Święte

NIEDZIELNE

Sobota: 1800
Niedziela: 700, 900, 1100, 1230, 1700

w kaplicy szpitalnej o 715

W DNI POWSZEDNIE

Codziennie: 700, 800, 1800
Czwartek:   700, 800, 1700

w lipcu i w sierpniu

oraz w ferie zimowe bez Mszy o 800

Kancelaria parafialna

czynna jest:

rano:

 • poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
  od 845 do 1045                         

popołudniu:

 • poniedziałki i czwartki
  od 1630 do 1800
 • w sprawach pogrzebu także poza tymi godzinami.
 • ws. protokołu przedmałżeńskiego po indywidualnym umówieniu

Spowiedź

 • 15 minut przed każdą Mszą świętą
 • od 1730 do 1800 w każdą sobotę
 • od 1730 do 1800 w każdy pierwszy piątek miesiąca
 • od 1630 do 1700 w każdy pierwszy czwartek miesiąca

Dla narzeczonych

nauki przedmałżeńskie w 2023 roku

wybrany termin zgłoś na: 

https://narzeczenikatowicka.pl/

naszej parafii szukaj w dekanacie Chorzów Batory