Parafia św. Antoniego z Padwy

w Chorzowie

Ministranci

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego „ministrare”, co znaczy „służyć”.

To określenie jest jednocześnie doskonałą definicją ministranta, bowiem jego głównym zadaniem jest posługiwanie do Mszy Świętej. Ministranci, czy właściwie Liturgiczna Służba Ołtarza są bez wątpienia najbardziej widoczną w kościele wspólnotą świeckich – można ich zauważyć niemal na każdej Mszy Świętej.

I. Informacje o wspólnocie

Ministranci parafii św. Antoniego spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, w soboty o godzinie 1o:00, w domu katechetycznym. W tygodniu służą wedle własnego uznania i możliwości czasowych (sami ustalają dni i Msze Święte, na których pełnią swą posługę). W niedziele służba odbywa się rotacyjnie według przynależności do grupy (jest ich pięć, a więc tyle, ile mszy niedzielnych). Poza tym raz w tygodniu chętni mogą spotkać się na wynajmowanej Sali gimnastycznej, aby wspólnie pograć w piłkę. Czasami organizowane są wycieczki i pielgrzymki dla członków formacji.

 

Ministrantów w naszej parafii jest zwykle około trzydziestu. We wspólnocie działa obecnie czterech ustanowionych przez biskupa animatorów.

Obecnie funkcję Księdza Opiekuna Ministrantów parafii św. Antoniego pełni ks. Henryk Nowara. Jego poprzednikami byli m. in. ks. Henryk Kulas, ks. Adam Markiewka, ks. Marcin Maszczyk, ks. Arkadiusz Sitko, czy ks. Henryk Foik.

Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz, zaś nasze święto patronalne przypada 21 listopada.

Wspólnota ministrancka naszej parafii podlega pod jurysdykcję Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej (obecnym Archidiecezjalnym Duszpasterzem Ministrantów jest ks. Bogdan Kornek) i bierze udział we wszelkich działaniach organizowanych przez DMAK. Jako przykład można podać udział naszych drużyn w diecezjalnych rozgrywkach piłkarskich ministrantów. Ponadto kierujemy chętnych ministrantów na wyjazdy rekolekcyjne organizowane przez DMAK w okresie wakacji, posiadamy też możliwość kierowania ministrantów na kursy lektorskie i kantorskie, a także – zgłaszania kandydatów do pełnienia posługi animatora.

II. Struktura wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza ma budowę hierarchiczną, a poszczególni ministranci w miarę zdobywania doświadczenia i kolejnych umiejętności otrzymują kolejne stopnie. W naszej parafii stosujemy uproszczoną formę podziału formacji (w stosunku do tego, jaki zaproponowało Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej). Poszczególne stopnie wyróżnia strój noszony przez ministrantów. Można wyróżnić stopnie:

1.) Aspirant – kandydat, który stara się o dopuszczenie go do służby przy Ołtarzu. Obserwuje on przebieg Mszy Świętej siedząc na ławce po lewej stronie prezbiterium. Okres oczekiwania na przyjęcie do wspólnoty może trwać od pół roku do nawet jednego miesiąca – wszystko uzależnione jest od zaangażowania aspiranta, jego wieku, sumienności i postępów. Aspiranci uczą się wykonywania określonych, podstawowych czynności i opanowują wiedzę teoretyczną, jak podział Mszy Świętej, kolory liturgiczne itd.

2.) Kandydat na ministranta – chłopak dopuszczony do służby przy Ołtarzu poprzez uroczyste błogosławieństwo i nałożenie szat liturgicznych. Służy do Mszy Świętej w sutance (szata od pasa w dół, w kolorze zgodnym z liturgią dnia) oraz komży (biała szata okrywająca ręce i tułów). Wykonuje najbardziej podstawowe czynności, jak podawanie kapłanowi ampułek, czy asystowanie przy lavabo (obrzęd obmycia rąk kapłanowi). Okres kandydacki może trwać od trzech miesięcy do około 2 lat, w zależności od wieku, zaangażowania i sumienności kandydata. Przyjmuje się, że kandydaci nie mogą jeszcze uczestniczyć w odwiedzinach kolędowych.

3.) Ministrant w kołnierzu – chłopak ustanowiony ministrantem poprzez uroczyste błogosławieństwo i nałożenie kołnierza. Może on pełnić większość funkcji przy Ołtarzu.

4.) Ministrant w czerni – służy w komży oraz sutance, która jest zawsze koloru czarnego. Może on nosić mirrę i kadzidło, może także posługiwać z mitrą lub pastorałem w trakcie odwiedzin biskupa. Przyznanie stroju czarnego uwarunkowanie jest wiekiem i innymi okolicznościami. Jest to stopień wyłącznie opcjonalny (nie trzeba go przyjąć, aby po spełnieniu kryterium bierzmowania otrzymać albę).

5.) Ministrant w albie – służy w albie (długa biała szata) związanej cingulum w kolorze liturgicznym dnia. Może on pełnić wszystkie funkcje liturgiczne, a w uzasadnionych przypadkach (kiedy został upoważniony bądź jest najstarszym stopniem na Eucharystii) to on rozdziela funkcje liturgiczne przed Mszą Świętą i czuwa nad prawidłowym jej przebiegiem. Prawo do służenia w albie otrzymuje każdy ministrant, który przyjął sakrament bierzmowania. W naszej archidiecezji albę można także otrzymać wcześniej, pod warunkiem ukończenia kursów lektorsko – kantorskich, bądź animatorskich.

6.) Animator – najwyższy stopniem ministrant, którego godność wyróżnia krzyż zakładany na szyję i szeroki pas w kolorze liturgicznym dnia, którym alba jest przewiązana. Na kurs animatorski skierowany może zostać każdy ministrant, który jest uczniem przynajmniej 3 klasy gimnazjum. Kandydaci biorą udział w kursie przygotowawczym (organizowanym przez DMAK dla całej archidiecezji) oraz zdają egzamin końcowy. Po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymują krzyż i błogosławieństwo – tradycyjnie z rąk księdza biskupa. Są oni w sposób szczególny odpowiedzialni za dobro wspólnoty, przebieg liturgii, szkolenie nowych ministrantów, czy koordynację grup i planu służby. Wspierają Księdza Opiekuna w jego działaniach. Najstarszy wśród animatorów (bądź inny wyznaczony) pełni funkcję animatora głównego ceremoniarza, z urzędu odpowiedzialnego za przebieg wszystkich ważniejszych uroczystości i kształt asyst.

Niezależnie od pełnionych stopni ministranci mogą otrzymać funkcję lektora (czytającego) lub psałterzysty. Funkcje te przyznaje Ksiądz Opiekun w zależności od indywidualnych predyspozycji głosowych bądź ukończonych kursów. Lektorami i psałterzystami są z urzędu animatorzy.

III. Informacje dla kandydatów

Osoby chętne do służenia przy ołtarzu powinny zgłosić się bezpośrednio do ks. Henryka Nowary lub animatora Jacka Przyłuckiego. Można zgłaszać się do nich indywidualnie, bądź też na cotygodniowych zbiórkach, w soboty, o godzinie 10:00. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców, którzy przystąpili już do Komunii Świętej (nie ma minimum ani maksimum wiekowego).

Na terenie archidiecezji katowickiej, decyzją ordynariusza, arcybiskupa Damiana Zimonia przy Ołtarzu nie mogą posługiwać osoby płci żeńskiej.

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego z Padwy w Chorzowie

ul. Kopernika 1
41-500 Chorzów
tel. (32) 241-33-29

lub    793 853 267

mail: parafia@antoni.net.pl 

lub chorzow.antoni@katowicka.pl

nr konta: PKO BP SA

57 1020 2368 0000 2102 0403 9632

NIP 627-22-84-730

 

TRANSMITUJEMY DLA CHORYCH MSZĘ ŚW:

W NIEDZIELE G0DZ. 9.00

W TYGODNIU czasowo wstrzymane 

Msze Święte

NIEDZIELNE

Sobota: 1800
Niedziela: 700, 900, 1100, 1230, 1700

w kaplicy szpitalnej o 715

W DNI POWSZEDNIE

Codziennie: 700, 1800
Czwartek:   700, 1700

w lipcu i w sierpniu

oraz w ferie zimowe bez Mszy o 800

Kancelaria parafialna

czynna jest:

rano:

 • poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki
  od 845 do 1045                         

popołudniu:

 • poniedziałki i czwartki
  od 1630 do 1800
 • w sprawach pogrzebu także poza tymi godzinami.
 • ws. protokołu przedmałżeńskiego po indywidualnym umówieniu

Spowiedź

 • 15 minut przed każdą Mszą świętą
 • od 1730 do 1800 w każdą sobotę
 • od 1730 do 1800 w każdy pierwszy piątek miesiąca
 • od 1630 do 1700 w każdy pierwszy czwartek miesiąca

Dla narzeczonych

nauki przedmałżeńskie w 2024 roku

wybrany termin zgłoś na: 

https://narzeczenikatowicka.pl/

naszej parafii szukaj w dekanacie Chorzów Batory