Responsorium

Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki (wersja 1)

1.Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki, *Uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki.
W: Serce się ucisza w modlitwie, ufności, *Wszak święty Antoni od nieszczęścia chroni.

2.Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, *Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W: Serce się ucisza…

3.Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem, *Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
W: Serce się ucisza…

4.W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy *I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W: Serce się ucisza…

5.Tak wszyscy od Niego ratunku doznają, *Z radością, wdzięcznością cuda rozgłaszają.
W: Serce się ucisza…

6.Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, *Chwała za tę władzę daną Antoniemu.
W: Serce się ucisza…

K: Weź nas w opiekę, święty Antoni.
W: Niech nas twa prośba od złego chroni.

Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś świętego Antoniego przedziwnym pośrednictwem obdarzyć raczył, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Jeśli cudów szukasz człecze (wersja 2)

1. Jeśli cudów szukasz człecze, *Kres już śmierci złu błędowi. *Szatan pierzchnie, trąd uciecze, *Chorzy z łoża wstają zdrowi.
W: Prysną więzy, ścichną fale *Wróci moc i znikną szkody, *Antoniego gdy wytrwale *Błagać będą stary, młody

2. Wnet odzyska, co stracone, *Z nieprzebranych łask skarbnicy. *Głoszą usty cuda one, *Wierne świadki Padewczycy.
W: Prysną więzy…

3. Chwała Ojcu i Synowi, *Z Duchem Świętym Trójjednemu. *I niech każdy cześć wysłowi *Patronowi Padewskiemu.
W: Prysną więzy…

 

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego (wersja 3)

1.Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego, *Wszelkich łask, dowody, odbierzesz od Niego.
W: Morze się ucisza, czarty uciekają, *Umarli na nowo do życia wracają.

2.Za Jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, *Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W: Morze się ucisza…

3.Kalecy się cieszą swoim uzdrowieniem, *Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.
W: Morze się ucisza…

4.W każdej On potrzebie pomoże, pocieszy *I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W: Morze się ucisza…

5.Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą *I z padewczykami cuda Jego głoszą.
W: Morze się ucisza…

6.Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, *Chwała za tę władzę daną Antoniemu.
W: Morze się ucisza…

K. Weź nas w opiekę święty Antoni,

W. Niech nas twa prośba od złego chroni.

K. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, któryś świętego Antoniego oświecił promieniami przedziwnych i ustawicznych cudów, użycz nam litościwie, abyśmy przez jego przyczynę otrzymać mogli, o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

Jeżeli szukasz cudów Antoniego (wersja 4)

1. (Si quaeris miracula) Jeżeli szukasz cudów Antoniego, *Spojrzyj na cały okrąg świata tego. *Poznasz, jak słynie w każdej krainie *I ciebie jego ratunek nie minie. *O, święty Antoni, o, święty Antoni, *Niech nas przed Bogiem twoja prośba broni, *Twoja prośba broni.

2. (Mors) Jeżeli śmierci lękasz się bez miary *Znikną sprzed oczu okropne poczwary *Od Antoniego we dnie i w nocy *Nie przestań prosić przemożnej pomocy. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

3. (Error) Jeśli kto w kniei daleko zabłądzi, *Święty Antoni w tym razie nie rządzi; * Tak o nim radzi, iż go nie zdradzi, * Łatwo na drogę prostą wyprowadzi. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

4. (Calamitas) Jeżeli na cię gwałtem nacierają, *Kłopot i troski trapić nie przestają; *Wszak z każdej strony jest doświadczony *Ten pocieszyciel, Antoni wsławiony. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

5. (Daemon) Jeżeli czarci na twą zgubę godzą, *Nęcąc do grzechu, od cnoty odwodzą; *Pierzchnie tyrański najazd szatański, *Gdy im Antoni pokaże krzyż Pański. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

6. (Lepra fugiunt) Jeżeli ci twarz trąd oszpeci całą, *Do Antoniego wołaj poufale; *A to się ziści, iż cię oczyści, *Świadkami tego będziem oczywiście, *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

7. (Agri surgunt sani) Jeżeliś z nagła śmiertelnie zachorzał, *Byleś miłością Antoniego gorzał *Wstaniesz tak zdrowy, jakobyś głowy *Boleśnie nie znał, wszak to cud nie nowy. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

8. (Cedunt mare) Jeżeli na cię wodne biją fale, *Poleć twe żagle Antoniemu wcale; *Liczne okręty, w morskie odmęty *Już pogrążone, ratował ten Święty. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

9. (Vincula) Jeśliś się dostał pomiędzy pogany *Jęczysz okuty w dyby i kajdany? *Wszak Antoniego doświadczonego *Wybawiciela masz najpewniejszego. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

10. (Membra, resque perditas petunt et accipiunt iuvenes et cani) Jeżeli Boga, skarb lub przyjaciela *Utracił; wszakże Antoni tak wiele *Zgub wynajduje, iż nie szkoduje, *Kto się Mu z młodszych, z starszych ofiaruje. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

11. (Pereunt pericula) Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony, *Proś Antoniego dla twojej obrony. *Zasadzek wiele zawstydzisz śmiele, *A on rozproszy twe nieprzyjaciele. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

12. (Cessat et necessitas) Jeśli się znajdziesz w ostatniej potrzebie, *Głód, niedostatek ciężko dotkną ciebie, *On i w tej chwili ciebie zasili. *W Bogu przez niego ufność nie omyli. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

13. (Narrent hi qui sentiunt) Z prawowiernego niech kto wyzna ludu, *Czy z tych którego nie doświadcza cudu. *Każdy kto głosi i że odnosi *Skutek łask Jego, gdy z ufnością prosi. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

14. (Dicant Paduani) Niech na ostatek, tak młodzi, jak starzy *Świadczą Padwanie ile im się zdarzy, *Gdy przed grób stają, cudów doznają, *Boskie w Antonim sprawy wysławiają. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

15. (Amen) Gdy więc, Antoni, z Bogiem żyjesz w niebie, *Wspólnymi głosy wołamy do ciebie: *Stawaj w obronie, w życiu i w zgonie. *Nie daj nam zginąć, o, święty Patronie! *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

16. (Gloria Patri et Filio et Spirituri Sancto, etc.) Niech chwała Bogu w Trójcy jedynemu, *Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu, *Zawsze i ninie, na wieki słynie, *Jako w niebieskiej, tak w ziemskiej krainie. *O, święty Antoni, o, święty Antoni…

 

Si quaeris miracula (wersja łacińska)

1. Si quaeris miracula, *Mors, error calamitas, *Daemon, lepra fugiunt, *Aegri surgunt sani.
R: Cedunt mare, vincula: Membra resque, perditas Petunt et accipiunt iuvenes et cani.

2. Pereunt pericula, Cessat et necessitas: Narrent hi, qui sentiunt, Dicant Paduani.
R: Cedunt mare…

3. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

R: Cedunt mare…

C: Ora pro nobis, beate Antoni,
R: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Ecclesiam tuam, Deus, beati Antonii Confessoris tui commemoratio votiva laetificet, ut spiritualibus semper muniatur auxiliis et gaudiis perfrui mereatur aeternis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.