Polecamy:

Media katolickie:

Archidiecezjalne strony wspólnot:

Pozostałe ciekawe linki:

Regionalne


Powyższe linki nie są sponsorowane, prezentujemy je chcąc promować katolickie i regionalne strony. Jeśli uważasz, że któryś z nich jest niewłaściwy, lub jakiegoś brakuje - napisz do nas z działu "kontakt"

Z życia parafii...

Zapraszamy do czytania

Nowości w zakładce „Muzyka„. Nowe pozycje w „Biblioteczce muzycznej„. „Leksykon organowy” w zakładce „Budowa organ„. Całkiem nowa zakładka „Księgi organisty„. Zapraszamy do surfowania.

Przedstawienie o św. Edycie Stein – patronce Europy

28 padziernika podczas rejonowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło Życie zaprosiliśmy na spektakl o św. Edycie Stein w wykonaniu naszej młodzieży, prezentujemy go również w wersji on-line:

Ankiety presynodalne – wyniki

Ostatnim razem pisaliśmy o ankietach presynodalnych – jaki był ich cel i jak były skonstruowane. Wspomnieliśmy także o tym, że na stronie II Synodu Archidiecezji Katowickiej dostępne są już wyniki kwestionariuszy (w dziale „Archiwum”). W tym artykule opowiemy, co wynikło z kwestionariuszy i jakie to ma przełożenie na organizację synodu.

W ramach krótkiego przypomnienia: interpretacja wyników ankiet dotyczy przede wszystkim kwestii ważności danego tematu, następnie zasięgu (ogólnodiecezjalnego lub specjalistycznego) oraz powiązań z innymi tematami. W opracowanych przez Sekretariat Zespołu Presynodalnego wynikach do każdego pytania jest także przyporządkowany wykres, który mówi o tym jak rozkładały się głosy w każdej z głównych grup respondentów – prezbiterów, parafialnych rad duszpasterskich, ruchów i stowarzyszeń oraz zgromadzeń zakonnych.

Uszeregowanie tematów według średniej oceny ważności było najważniejszym kryterium, dzięki któremu Zespół Presynodalny ustalał ilość i tematykę komisji synodalnych. Zagadnieniami, które respondenci wskazali na najbardziej wymagające przemyślenia, okazały się kolejno (w nawiasach podana jest średnia ilość głosów w skali 0-10):

  1. kwestia duchownych – ich formacji, moralności, dyscypliny, utrzymania, zdrowia fizycznego i psychicznego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych (9,03);
  2. świeccy w kościele – ich formacja, zaangażowanie apostolskie wżyciu parafii, napotykane rudności i zagrożenia itp. (8,79);
  3. duszpasterstwo młodzieży (8,68);
  4. formacja do prezbiteratu – WŚSD, jakość formacji, obserwowane problemy, realizacja okresu propedeutycznego (8,66);
  5. katechizacja – katecheza szkolna, rekolekcje, formacja katechetów, najczęstsze zgłaszane trudności, rola Wydziału Katechetycznego: inicjująco – nadzorująca (8,62);
  6. głoszenie Słowa Bożego – w ścisłym sensie: posługa związana ze święceniami (8,57);
  7. duszpasterstwo parafialne – wizja, akcenty, środki, współpraca (8,55);
  8. duszpasterstwo rodzin – także problemy związków niesakramentalnych (8,54);
  9. duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów (liturgiczne) – stan, „jakość” liturgii w parafiach archidiecezji (8,51);
  10. katecheza parafialna –przygotowanie do sakramentów, katecheza inicjacyjna, systematyczna, dla dorosłych itd. (8,47).

Najmniejszym zainteresowaniem respondentów cieszyły się tematy związane z duszpasterstwem specjalistycznym (m.in. grup zawodowych), środowisk twórczych i osób w żałobie, a także kwestie dotyczące organizacji kurii archidiecezjalnej, współpracy Kościoła lokalnego z organizacjami pozarządowymi i wykorzystania programów unijnych.

Kwestie dotyczące powiązań danego zagadnienia z innymi miały pomóc w ustaleniu zakresów tematycznych poszczególnych komisji. W ankietach wyszły one najsłabiej, ale w kilku przypadkach respondenci sugerowali, żeby kilka szczegółowych pytań zgrupować w jedno bardziej ogólne, lub włączyć dany temat do innego (np. kwestię duchownych na emeryturze włączyć w zagadnienie dotyczące duchownych w ogóle). Co do rozróżnienia na dyskusję ogólnodiecezjalną lub specjalistyczną ankietowani nie zawsze byli zgodni i w kilku przypadkach przewaga jednej z opinii była niewielka.

Ciekawych wniosków dostarczyła analiza wykresu, który obrazował różnice pomiędzy wynikami w poszczególnych grupach (wśród księży, Parafialnych Rad Duszpasterskich itd.). Były one bardzo niewielkie, co świadczy o tym, że zasadniczo, niezależnie od różnicy punktów widzenia, zgadzamy się w diagnozowaniu ważnych dla Kościoła kwestii.

Na podstawie wyników ankiet Zespół Presynodalny ustalił ilość i tematykę komisji tematycznych. Mimo że oficjalnie zostaną one powołane dopiero w dniu otwarcia Synodu, to Ksiądz Arcybiskup wstępnie zatwierdził i zezwolił na opublikowanie projektu ich podziału. Lista dostępna jest na stronie synodu (www.synodkatowice.pl) w dziale „Synod”.

Sekretariat Zespołu Presynodalnego

Nowość na stronie

Od pewnego czasu można zauważyć na naszej stronie zakładkę „Muzyka kościelna„. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami tam zawartymi. Równocześnie polecamy odwiedzić dział „Patron„, gdzie znajdują się pieśni do św. Antoniego wraz ze śpiewnikiem w wersji do druku.

Synod archidiecezjalny

Uroczystą Mszą św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (25. listopada br. o godz. 12:00) rozpocznie się II Synod Archidiecezji Katowickiej. Pewnie wielu z Was zastanawia się co to takiego jest, po co i jaki ma związek z nami – członkami parafii archidiecezji katowickiej?

Najprościej ujmując, synod diecezji to najważniejsze ciało doradcze biskupa. W sensie ścisłym, w synodzie biorą udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne – ale jest to ostatnia faza synodu, kiedy odbywają się posiedzenia w gronie wybranym przez biskupa. Wtedy dyskutuje się nad projektami uchwał, zgłasza poprawki, głosuje itd. Jednak zanim dojdzie do ostatniego etapu, po drodze muszą dokonać się etapy pośrednie, w których będzie można – na różne sposoby, bardziej lub mniej czynnie – uczestniczyć. Zanim jednak dowiemy się o możliwościach zaangażowania, musimy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie – po co w ogóle nam synod?

Synod diecezjalny zwoływany jest przez biskupa zwłaszcza wtedy, gdy chce się on poradzić Kościoła, któremu przewodniczy, posłuchać Ducha, który przez wspólnotę przemawia. Zatem ten „nasz” – II Synod Archidiecezji Katowickiej – to okazja, by Arcybiskupowi katowickiemu coś o naszym doświadczeniu wiary powiedzieć…

W trakcie trwania synodu będziemy chcieli przyjrzeć się temu, w jakim punkcie – jako Kościół lokalny – jesteśmy: jaka jest nasza wierność Ewangelii, jakie stoją przed nami wyzwania, z czym sobie radzimy nieźle, z czym kiepsko, jakie środki mamy do dyspozycji, jak sprawdzają się struktury itd. Chodzi o sprowokowanie rozmowy na temat jakości naszego życia chrześcijańskiego – od poziomu mniejszych wspólnot, przez parafie, dekanaty, po diecezję.

Jeśli uda się ten „rachunek sumienia” połączony z inwentaryzacją, to będzie można przejść do kolejnego zadania: co robić w najbliższej i nieco dłuższej perspektywie? Jak organizować życie wspólnot tak, by stawały się coraz bardziej tym, czym są: Kościołem, znakiem i narzędziem pojednania ludzi z Bogiem i między sobą. Synod zatem powinien nas doprowadzić do wypracowania pewnej wizji na przyszłość i planu wcielenia jej w życie.

Być może jednak istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie uradzić, będzie doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie, że we wspólnocie towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca. Łatwe to nie będzie – ale nie można nie spróbować!

W następnych tekstach podane zostaną możliwości zaangażowania w prace Synodu – dla wspólnot działających przy parafiach i wszystkich tych, którzy chcą pomóc w jego realizacji. Już teraz bardzo prosimy o wsparcie duchowe i pamięć modlitewną.

Sekretariat Zespołu Presynodalnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej (można do nas pisać na adres synod@archidiecezja.katowice.pl; więcej informacji na http://synodkatowice.pl)

Pielgrzymka do Częstochowy

13 września odbyła się tradycyjna pielgrzymka parafialna do Częstochowy. Licznie zgromadzeni parafianie wyruszyli z samego rana trzema autobusami, by na miejscu modlić się za wstawiennictwem Czarnej Madonny. Był czas na Mszę świętą, drogę krzyżową, a także na zwiedzanie sanktuarium. Nawet padający deszcz nie przeszkodził w zanoszeniu Bogu podziękowań i próśb w intencji całej parafii.

Zdjęcia autorstwa Józefa Grzebieniaka:

Wakacje

W lipcu przy naszej parafii były organizowane zajęcia dla dzieci. Inicjatywa ta spotkała się z szerokim odzewem ze strony samych zainteresowanych jak i dorosłych ludzi dobrej woli, którzy wspierali to dzieło zarówno obecnością i czasem, jak i materialnie. Dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali, szczególnie ks. Henrykowi Kulasowi i ks. Adamowi Zdeblowi, a dzieciakom obiecujemy, że jeszcze nie raz będzie okazja do spędzenia wspólnie czasu.  ;-)

Zdjęcia autorstwa Anny Bemben:

Odpust

W tym roku niedziela 10 czerwca poprzedzająca liturgiczne wspomnienie św. Antoniego była w naszej parafii świętowana jako odpust.  Licznie przybyli Goście i Parafianie pierwsze kroki skierowali na Msze święte podczas których kazania wygłosił ksiądz prałat Bernard Czernecki z Jastrzębia – Zdroju, który nie bez powodu został nazwany przez ks. proboszcza „mistrzem”. Uroczysta suma odprawiona o 12.15 zakończyła się tradycyjnie procesją z Przenajświętszym Sakramentem dookoła kościoła.

Po południu przyszedł czas na radosne, rodzinne świętowanie. O 14.00 rozpoczęliśmy Rodzinny Festyn „U Antonika”. Na scenie zaprezentowała się Sylwia Grzywa, a po niej zespoły: chór kameralny LEGATO, Boże Nutki, Venimus oraz gwiazdy wieczoru – Trąbki Jerycha. W tak zwanym międzyczasie można było zjeść pyszne ciasta lub (w zależności od upodobań) kiełbasę z grilla. Odbyły się turnieje ping-ponga i piłkarzyków, gry i zabawy dla dzieci. Zainteresowani mieli możliwość oglądania nieba przez profesjonalne teleskopy i lornetki. Loteria fantowa również budziła niemałe zainteresowanie. Przy losowaniu głównych nagród emocje  sięgały zenitu. W trakcie festynu odbyło się również spotkanie z dr. Adamem Lapskim, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa nt. chorzowskich krzyży i przydrożnych kapliczek, a także pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez firmę Medical Service.

Jedynie pogoda nas nie rozpieszczała, lecz humor dopisywał każdemu i z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że to był kolejny bardzo udany festyn parafialny!

Michał Cebulski

Zdjęcia z  festynu autorstwa p. Anny Bemben: